Đã hoàn thành

paraphrasing in 24 hrs

rewrite a 3000 word paper in 24 hrs.

conditions:

-Must meet the deadline

-No Research needed

-paper must be thoroughly rewritten (change sentence structure - simple synonym replacements are not acceptable).

Kĩ năng: Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: paraphrasing, hrs, paper rewriting, paraphrasing research paper, 3000 word research article, 3000 word paper, research paper needed, word article 3000, structure simple, article 3000 word, rewriting paper, research paper rewritten, paraphrasing research, research paper rewrite, 3000 word, 3000 word research paper, synonym needed, rewrite paraphrasing, rewrite research paper, paper rewrite paper, paper rewrite, word rewrite sentence, sentence paraphrasing, rewrite paper, rewrite article deadline

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) cairo, Egypt

ID dự án: #1070302

Được trao cho:

UmarMahmood

Please see a PM for more details.

$30 USD trong 1 ngày
(16 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sushi23

It should not be hard to rewrite 3000 words.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0