Đang Thực Hiện

Private job Bleieshia - may 16

Private job.

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: rewriting job, article private job, orfejzarada, bleieshia, article rewriting job, private job, private job getafreelancer, private job offer, post private job

Về Bên Thuê:
( 298 nhận xét ) belgrad, Serbia

Mã Dự Án: #1063437

Đã trao cho:

Bleieshia

Thank you. I am ready to start.

$45 USD trong 7 ngày
(16 Đánh Giá)
3.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

Rukshika4006

You don't regret If I'll do this.

$45 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Fawadch

Please discuss the project.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0