Đã hoàn thành

Private job Bleieshia - may 16

Được trao cho:

Bleieshia

Thank you. I am ready to start.

$45 USD trong 7 ngày
(16 Đánh Giá)
3.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

Rukshika4006

You don't regret If I'll do this.

$45 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Fawadch

Please discuss the project.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0