Đã hoàn thành

Private job for English

Được trao cho:

English

Hi, Pls Check PM.

$30 USD trong 7 ngày
(21 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

suliza4

Hi, I am new here. Please give me a chance to do this work. Thanks in advance.

$30 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
milonzoo

i need any work.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
patrickbarcos

I am interested.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
humerazakir

hi,i am interested in this project i am article writer and i have done my masters in English and PGD in TEFL.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0