Đóng

Proof-editor needed for Ebook project.

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hi, I am looking for an experienced proof-editor to proofreading and to edit my 7000 words ebook.

My, budget is 10$.

To apply , Please send me your previous work samples- preferably with a "before editing" and "after editing"-or document with "tracked changes" turned on, so i can evaluate your skills before hiring you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online