Đã hoàn thành

100 quick articles in 45$

Được trao cho:

iamjuju

sir, send your work.

$45 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

santhoshi369

i can do that if u give me the chance

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
annjie72

hi my name is Katherine i'm always ready to accept any online job. hope you will give me a chance to work with you and i will try my best to do my work.i can do article writing and transcribing. i'm looking for employ Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0