Đã Đóng

List products on classifueds [data entry]

I need a hard/dedicated worker who can list items on daily basis.

For more details feel free to contact me.

Kỹ năng: Đăng báo

Xem thêm: dedicated worker, list contact details, contact list data entry, data entry list items, free article list, items list, list items, submission free list, data entry daily basis, free list, contact submission, list article submission, list free, article submission list, free data article submission, categories products list

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1699737

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

abdussamad

Please check pm

$250 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5
mukeshsingh1345

i want this project pls give me......plssssssssssss

$250 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0