Đã hoàn thành

Project for Papu

Được trao cho:

papu24365

Bidding done...Thanks

$330 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $290 cho công việc này

mrstahir

I would like to offer my services for the siad task as I am capable to do this job and fullfill all your requirement. Hope for further talk .I willwork in just $ 225. MRS TAHIR.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0