Đóng

Submit some Articles

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $16 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $15 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need 5 person for this work...... Actually this is Gokano work.. I think some of you know about Gokano but if someone doesn't know ask from me...... I need 15000 points which will be distributed in 5 persons which means 3000 per person has to raise. How to hack gokano go to ([url removed, login to view]) this link..... But remember I have only 1 day to do it......

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online