Đã Đóng

Typing Scanned Pages (Data entry)

3 freelancer đang chào giá trung bình $417 cho công việc này

juno2012

I can start asap.

$500 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aafke

I'm a beginner freelancer, very interested to help you with this project. Please see PM for more details.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
richanims

Pls Check PM

$500 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0