Đã Đóng

100 PR2 Web Directory Listing Confirmed and Active

I need 100 PR2 Directory Listing for my website.

Requirements:

1] Web directory listing only from PR2+ Sites.

2] Not from Link Factory.

3] Guranteed Listing NOT submission.

4] Permanent Link.

What We Need:

1] User account created in the directory with login details

2] Site Links

Kĩ năng: Đăng báo

Xem nhiều hơn: c active directory, guranteed, directory listing, active directory, factory website, listing created, active directory 2012, article directory account, pr2 sites directory, article submission 100 sites, article submission pr2, article sites directory, website directory listing, permanent directory listing, directory sites article, confirmed directory links, 100 pr2, web submission sites, directory details, guranteed article submission, web site pr2, directory link listing, directory site submission, pr2 directory submission, web adding user active diretory

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dehardun, India

ID dự án: #1728018

2 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

linkexpertpk1

============ Experts Here ============

$50 USD trong 15 ngày
(11 Nhận xét)
4.0
ktstop

Ready to start PR2 [login to view URL] have list.

$45 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0