Đang Thực Hiện

private project

Đã trao cho:

SubrataCSE

Hi, I am ready to start as discussed

$150 USD trong 3 ngày
(76 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

najeebmohammed

am ready to do this work.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0