Đang Thực Hiện

private project

private project as discussed

please place your bid urgent since this is very urgent to me.

thank you. happy bidding......

no copy please.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Research Writing

Xem thêm: private writing, writing copy project, discussed please, private writing project, writing academic project, madison7, private academic writing, bid private project, copy editing need bid, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private bidding projects, project posting bidding

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Dhaka, United States

Mã Dự Án: #1707096

Đã trao cho:

SubrataCSE

Hi, I am ready to start as discussed

$150 USD trong 3 ngày
(76 Đánh Giá)
5.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

najeebmohammed

am ready to do this work.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0