Đã Đóng

Article writer wanted(1$ per 400-500 words)

Hello,

I need writer for long term project. I will pay 1$ per 400-500 words article.

Bid only perfect writer.

Native writer is more preferable.

Payment will be via paypal.

Only bid if you agree with this terms and conditions.

Happy bidding..

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Article Writing

Xem nhiều hơn: pay article, article writer wanted, wanted article writer term, native writer need, articles per 400 words, 400 words perfect article, rewriting terms conditions, need native article writer per article, article bid, article 400 500 words, pay 500 words article, per 400, 500 words native, wanted article writer 2012, writer wanted articles, need article writer paypal, pay rewriting article, writer per 400 words, terms conditions writer, per 400 words, writer native, article writer native, term writer wanted, wanted freelance article writer, pay per article 500 words

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1650848

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sasthaariv

############### ############## Please Check PM ############### ###########

$30 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
4.0
reaseher

ready to strat work sir kindly check PMB

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nazmulnaeem

Sir I am interested to work with you. So please check my PMB.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lithuDoni

give me a chace

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0