Đã hoàn thành

article writing for chaniq

Được trao cho:

chaniq

Hi As discussed, I have placed the bid. Thank you Chaniq

$50 AUD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

rakichowdhury

experienced,please check your PM.

$40 AUD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
kpjournalist

Check your PMB

$100 AUD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
gohershah

plese cheack PM

$100 AUD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0