Đang Thực Hiện

For Greg Bair only- individual assignment

individual assignment on corporate governance in UAE

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing

Xem thêm: greg, governance, corporate governance, individual article, corporate governance thesis, corporate governance thesis india, thesis corporate governance, corporate financial governance thesis, article uae, articles uae, corporate governance rating mauritius

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

Mã Dự Án: #1039309

Đã trao cho:

gregorybair

Please accept bid

$150 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
4.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

Jacobken

I am interested in this job. Please let me know the details.

$30 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4
packture

send me some more details

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ronny1987

Please check PM.

$180 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0