Đã hoàn thành

For Greg Bair only- individual assignment

Được trao cho:

gregorybair

Please accept bid

$150 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
4.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

Jacobken

I am interested in this job. Please let me know the details.

$30 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
4.4
packture

send me some more details

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ronny1987

Please check PM.

$180 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0