Đã hoàn thành

5 Product pages, 5 Article Rewrites 5-13

Đã trao cho:

tanna02

Thanks Jeff!

$50 USD trong 5 ngày
(69 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

usmanvardag

Greetings! I would love to work on this project. Thank you for your consideration!

$75 USD trong 2 ngày
(105 Đánh Giá)
5.9
lojaina

An experienced writer and a computer science specialist is ready to start ,, check your PM for details and samples

$50 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0