Đã Hủy

project for dakuraj

as discussed

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing

Xem thêm: dakuraj, maruf063, project rcrew discussed, discussed project, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) tangail, Bangladesh

Mã Dự Án: #1040641

2 freelancer đang chào giá trung bình £50 cho công việc này

souravmmc

Ready to go. Thanks.

£20 GBP trong 1 ngày
(83 Đánh Giá)
5.1
monishito

I can do the job and hope this job must be performed within the time,if you agree with my demand.

£80 GBP trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0