Đang Thực Hiện

Project for Tasneem

As per the lines of recent discussion.

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing

Xem thêm: pravashrose, discussion article, article lines, lines project, recent call center project, recent company project, sports lines odds project, project lines plane

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1059334

Đã trao cho:

TasneemBabuni

Thank You. Ready to go.

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

amuty

am ready to start the job immediately Tasneem :-)

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0