Đang Thực Hiện

private project for TheWordWhizz

Được trao cho:

Jerry1975

I ready for the job.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ondrejdvorak

Whatever can handle native Czech speaker with fluent English, I'm ready for.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fmuringi

I am ready to do the job just give me the details.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0