Đã hoàn thành

GP appointment

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mercymuiruri với giá £50 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£50 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

The problems they faced when the Patients need to book appointments the doctore just have 20 menets for one patient.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online