Đang Thực Hiện

24 April - Sdk2788

As discussed in PMB.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: sdk2788, articleorganizer, verifone sdk, itunes plugin windows sdk, quickbooks mysql sdk, importer xls pmb, discussed, simply accounting sdk sai, pmb foto

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1035753

Đã trao cho:

sdk2788

As discussed. Thank you!

$100 USD trong 5 ngày
(374 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

liaqatalileo

HI, I am interested to work with you.

$30 USD trong 3 ngày
(47 Đánh Giá)
5.4