Đã hoàn thành

22 April - Thesa

As discussed in PMB.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: thesa, articleorganizer, installation pmb sur ubuntu dapper, convert pmb eps, import mdb pmb, screen capture pmb, must 100 words key phrase blog pmb, importer xls pmb, discussed, pmb foto

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1033634

Đã trao cho:

thesa

Thank you for this project.

$220 USD trong 10 ngày
(77 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

Ridoy2222222

Sir, I am interested to do this work. I am a student of A English Medium University. I am expert in article writing. I send you daily 2500 words without any grammatical error and must pass copy scape. I send you a sam Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(21 Đánh Giá)
4.4
Jerry1975

I am interested.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0