Đóng

Article about international banking

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

We need a 400 words article.

One of the topics would be something about "international banking, corporate and personal accounts opening in the international banks"

The subject must contain keyword: international bank account

The article should contain the following keywords:

EXACT MATCH

open international bank account online (2 times)

international banking (2 times)

international banking service (1 time)

corporate bank account (1 time)

personal bank account (1 time)

prepaid card (1 time)

PHRASE MATCH

what is international banking (1 time)

international online banking (1 time)

best international bank (1 time)

additional words (could create a phrases like that - best international banking for expats) (unlimited):

international + banking + bank + business + account + best + good + create + opening + account + services +open + checking + i need an + euro + global + which + how to open + how to set up + how to get + worldwide + world wide + provided + top + for expats + non resident

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online