Đang Thực Hiện

article writing

need some articles, more than 400 words per article,

one basic article and 4 similary copies of this article.

details in message

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: lovro, total articles words need, required details writing article, basic article writing, writing article dog, writing article reviews, writing article hosting, writing article spanish payment, writing article india, feature writing article, sample friendly writing article

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Ozalj, Croatia

Mã Dự Án: #4550389

Đã trao cho:

harubel

Yes, I'm ready. Lets start.

$6 USD / giờ
(28 Đánh Giá)
3.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

sans300

I can do this project for you. Please check PM for samples.

$5 USD / giờ
(272 Đánh Giá)
6.9
laksmana99

Hi, please check PM

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0