Đã hoàn thành

Articles On Business Management -- 2

I need four articles on Business Management. I will send you more details once we establish communication.

Kĩ năng: Article Writing, Research Writing, Kế hoạch kinh doanh, Viết bài kinh tế, Viết kĩ thuật

Về khách hàng:
( 176 nhận xét ) Burlingame, United States

ID dự án: #29747386

Được trao cho:

(23 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer chào giá trung bình$81 cho công việc này

saminakiran2

Hi Mate! I can assist you with this project related to Articles On Business Management -- 2. I am experienced in Article Writing, Technical Writing, Business Plans, Research Writing and Business Writing. I have complet Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(377 Nhận xét)
8.0
Expertshut

four articles on Business Management. I have a Master’s degree and experience of more than 5 years in this industry. You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/ex Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(325 Nhận xét)
6.4
HelpingHut

Articles On Business Management -- 2 After reading your project details, I feel, I am the best option for you to fulfill this project with 100% perfection. I am working in this industry since 2014 and I have served mor Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(242 Nhận xét)
6.3