Đang Thực Hiện

Bearing articles 2

Description

I need 6 articles (400 words) written about bearings. Can be a spin on a news article, use of bearings, bearings produced in China, Europe.... anything to do with ball bearings or bearings.

When possible, Include these keywords:

Bearings

Ball Bearings

Timken Bearings

SKF Bearings

FAG Bearings

Nachi Bearings

Koyo Bearings

Fafnir Bearings

NTN Bearings

NSK Bearings

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: timken, ntn bearings, koyo bearings, koyo, spin articles, nachi, bearings, articles 2$, europe china, 400 words description, keywords china, bearing articles, ball bearings articles, need news articles, ball bearing article, ball bearings article, ball bearing, articles 400, article ball bearings, ball bearings, ball bearing articles, giving keywords include articles, written produced, skf, 400 words news article

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Palm Desert, United States

Mã Dự Án: #1078184

Đã trao cho:

webprachi

Please check pmb. Thanks

$42 USD trong 2 ngày
(35 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

bluepenpivot

I can do an excellent job for you. Please check pm.

$30 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
4.4