Đã Đóng

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO CẤP QUẢN LÝ

1 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

aaashjutt3

hey ..i read your job description...I'm interested in your project..if you allow me the project you will be happy with my work...thanks

$33 USD / giờ
(2 Nhận xét)
0.7