Đang Thực Hiện

Content Writing

- Viết Các Bài Báo Cáo, Bài Viết Stt Trên facebook, Viết Các Nội Dung Mà Các Bạn Cần

- Nếu Cần Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi

- Chúng Tôi Làm Việc Theo Chí "Uy Tín Đặt Lên Hàng Đầu" Nên Các Bạn Yên Tâm

- Chúng Tôi Cũng Như Các Bạn Làm Việc Theo Túi Tiền Nên Đừng Dùng 2 Từ "Free" Với Chúng Tôi. Xin Trân Thành Cảm Ơn

Kĩ năng: Article Writing, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dak Lak, Vietnam

ID dự án: #14444868

Được trao cho:

smoyoung01

Please let me know the work details. So i will give you quality work before deadline.

₫200000 VND trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0