Đã Đóng

മലയാളം content writing

കുട്ടികൾക്കു വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുക. കളികളും കഥകളും നിറഞ്ഞത്.

Kĩ năng: Article Writing, Viết sách, Essay Writing, Viết bài kinh tế

Xem nhiều hơn: web content writing sample, content writing finance, web content writing workshops cebu, Adult content writing jobs, free content writing projects, content writing hotels, italics content writing, site content writing, poker content writing, content writing asp, web content writing ebook, content writing book, anyone worked richardwrite web content writing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pune, India

ID dự án: #30182448

6 freelancer chào giá trung bình₹24167 cho công việc này

Roshankk2000

Respected employer, I would love to show case my some ability by performing your project. I assure you of that your project will be of very high quality on completion. Hoping to hear something positive from your s Thêm

₹25000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
isaacolowu82

Hello, I am Isaac, a professional content writer. I have read your job post and I see that you need an excellent content writer. Having written several marketing contents before, I believe I'm a good fit for your proje Thêm

₹32000 INR trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vc2k18

ഹായ്, ഞങ്ങൾ‌ക്ക് വിവർ‌ത്തകർ‌, ട്രാൻ‌സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ‌, ഉള്ളടക്ക രചയിതാക്കൾ‌ എന്നിവരുമായി കഴിവുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വടങ്കാചേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മലയാളിയെന്ന Thêm

₹25000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sp4703005

I am fast learner, I believe in both hard and smart work will make sure that I deliver the work on the given time .

₹25000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mukesh112s

Hii, I am a well experience contect writer.I want to handle your project.I can assure you that I will complete your work as soon as possible. Thank you

₹18000 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
noorulhisanaabdu

Hi, I am from Kerala. I was a kid who loved stories, I know what children likes. Contact me with details and I believe that I can do that perfectly.

₹20000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0