Đã Đóng

Sáng tác nội dung

3 freelancer đang chào giá trung bình ₫1937037 cho công việc này

Farjul

Hi I am Farjul Islam. I am Built FRIENDLY USER wordpress website. i know that many parson bit this project, but i know that i am parfect this job. i have extensive and real skills in designing. This is my work. please Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
qtt142

- Tôi đã có kinh nghiệm với việc viết lách, viết báo cáo khoa học, viết bài báo. - Tôi đã có kinh nghiệm với việc viết các bài quảng bá sản phẩm, thương hiệu, mặt hàng, các bài PR. - Đối với công việc này, tôi nghĩ Thêm

₫1666666 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫700000 VND trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0