Đã Đóng

Sáng tác nội dung

Viết bài review về dòng đồng hồ chính hãng,

Bài viết 500-1000 từ.

Kĩ năng: Article Writing, Soạn thảo nội dung, Viết quảng cáo, Ghostwriting

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #13998460

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

$250 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
2.3