Đã Đóng

Viết nội dung mô tả sản phẩm bằng tiếng Anh

Viết mô tả cho sản phẩm chuẩn bị được promote ra thị trường.

Nội dung viết bằng tiếng Anh, yêu cầu: đơn giản, dễ hiểu là được.

Cần có kỹ năng research chủ đề trước khi viết, nếu chưa biết cách nghiên cứu sẽ được hướng dẫn.

Nội dung sẽ được sử dụng cho các trang sales page: product page, landing page v.v...

Kĩ năng: Article Writing, Soạn thảo nội dung, English (US) Translator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #29428409

3 freelancer chào giá trung bình$18 cho công việc này

TopWritingGuru

I am willing to help you Viết nội dung mô tả sản phẩm bằng tiếng Anh this project. I will deliver this work at very low price. My name is Rabia Faisal, I am working in the writing industry since 2011. In this time, I Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(130 Nhận xét)
6.1
namtitphong

Hi, I am a Vietnamese native speaker. I have had experiences of translating before in a company. I also have a team who will bring you the good translation. I studied in Hanoi University, in English major for 4 year Thêm

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hieulg789

i online 24/7, i have very much time for this project, im not the best but i'll try my best to finish this project.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0