Đã Đóng

Tôi cần xây dựng nội dung cho fanpage về trang mảng không gian xanh trong nhà

1 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

TrangSG

Bạn có bao nhiêu loại SP, đã phân loại chưa? Bạn nhắm đến loại khách hàng nào? (Trẻ, trung niên..vv...) Viết content có cần seeding hay không?

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0