Đang Thực Hiện

fifi go

I need some help with finding some leads.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: need help finding manufacturer, need help generating leads, need help finding employee, help finding leads, need help finding investors, need help finding sponsors, need help finding sponsor

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Egypt

Mã Dự Án: #14906485

Đã trao cho:

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $403 cho công việc này

KreativeTeam

I have reviewed your project requirements and I am 100% confident I can do this project perfectly Relevant Skills and Experience I have the required skills and experience in this domain, having 4 years of experience i Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(38 Đánh Giá)
4.5
$250 USD trong 10 ngày
(25 Đánh Giá)
4.6
$555 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
4.4