Đã hoàn thành

For LWorkerOne ONLY

Đã trao cho:

LworkerOne

I have bid as I did the first bid last time I hope this is good for you

$100 USD trong 3 ngày
(18 Đánh Giá)
4.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

kpf1976

professional ready to work

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0