Đã Hủy

For michaelk84 ONLY

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

michaelk84

I will happily accept this job for the pay rate discussed of $1 per 100 words.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.3
zahurulphysics

Please see PMB.

$40 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0