Đóng

Freshers needed with a flair for writing quality articles- 32

Dự án này đã nhận được 24 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

I am looking for some high quality English article writers with a flair for writing top quality articles.

Writers must be able to deliver at least 5 articles per day.

Writer must be able to deliver plagiarism free and error free articles written in proper English.

Writer must be able to communicate via Freelancer msg box.

CURRENTLY I OFFER 1.5 USD PER 500 WORDS ARTICLE. RATE WILL VARY ACCORDINGLY FOR DIFFERENT WORD COUNTS. IF YOU ARE NOT FINE WITH THIS RATE, PLEASE DON’T BID.

ALL THE BIDDERS WILL HAVE TO GO THROUGH A SHORT TEST OF 250-300 WORDS SAMPLE. I WILL SEND TOPICS TO EVERY INDIVIDUAL BIDDER THROUGH PRIVATE MESSAGE BOX. I WILL HIRE BASED ON THE QUALITY OF THE SAMPLE, THE NUMBER OF REVIEWS HAS LESS IMPORTANCE TO ME. SO FRESHERS ARE MOST WELCOME TO BID.

I WILL BE HIRING SOON. THIS WILL BE A LONG TERM PROJECT FOR MONTHS.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online