Fuzzy goal programming

Đã Hủy Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Dự án nói về cách giảm chi phí sản xuất và giảm tồn kho thông qua phương pháp fuzzy goal programming.

Bây giờ mình chỉ cần code theo cái model mẫu đã gửi bên dưới và add data của mình vô sao cho nó chạy ra kết quả là được, nếu thiếu gì có thể hỏi mình hoặc chế data vô . Bài mẫu mình là dùng Lingo

Viết lại bài báo Article Writing Soạn thảo nội dung

ID dự án: #18764808

Về dự án

Dự án từ xa 4 năm trước đang mở