Đã Hủy

Fuzzy goal programming

Dự án nói về cách giảm chi phí sản xuất và giảm tồn kho thông qua phương pháp fuzzy goal programming.

Bây giờ mình chỉ cần code theo cái model mẫu đã gửi bên dưới và add data của mình vô sao cho nó chạy ra kết quả là được, nếu thiếu gì có thể hỏi mình hoặc chế data vô . Bài mẫu mình là dùng Lingo

Kĩ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Soạn thảo nội dung

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #18764808