Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết hợp đồng kinh tế, invoice, packing list.

Article Writing Viết quảng cáo

ID dự án: #13342064

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(517 Nhận xét)
8.2
VAcool

I'm working in a trading company at International payment dept. It's would be nice if i use my knowledge to help.

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0