Help me write something

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn tìm một người có thể viết lại một câu chuyện có thật. Chuyện tình cảm tuổi học trò, đến khi "họ" trưởng thành. Xin cảm ơn.

Article Writing Viết quảng cáo

ID dự án: #13501609

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$128 cho công việc này

studio3dvisul

Hi, I am expert in data entry, data processing &excel. I have 4 years experience in this field. if you give me the opportunity to do this work i think i will make you happy. Why choose us: Data Entry, Data Process Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
monamadhumita

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
catherinefarhat

I have a good experience . i have a BS so i''ve done several during my career. What is exactly the subject so i can help you please note that i have excellent writing skills. Thank you!

$120 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0