Đã Đóng

History of Métis

Job Description:

It is a presentation on the history of an ancient group called the Métis. It shows their original homeland in France, their languages, their economic, political and social aspects. It also shows how they dominated and conquered.

Kĩ năng: Article Writing, Thiết kế đồ họa, Tìm kiếm qua mạng, Viết báo cáo, Research Writing

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nairobi, Kenya

ID dự án: #36225239