Đã hoàn thành

09 july - sans300

Được trao cho:

sans300

Thanks for the project

$170 USD trong 6 ngày
(340 Đánh Giá)
7.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

rana64

Hello ArticleOrganizer , My bid is for 400-500 words 34 well-written and high-quality articles. Kindly see PMB for more details. Warm regards.

$70 USD trong 2 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
Laleendra

I've written many articles. I can do this job

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
webdesignhero

Hi!**I'm ready, check my pm**

$51 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0