Đang Thực Hiện

09 july - sans300

The project is to write 34 articles on various themes in six days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: sans300, articles various themes, articleorganizer, pmb details , check pmb details, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1746760

Đã trao cho:

sans300

Thanks for the project

$170 USD trong 6 ngày
(340 Đánh Giá)
7.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

rana64

Hello ArticleOrganizer , My bid is for 400-500 words 34 well-written and high-quality articles. Kindly see PMB for more details. Warm regards.

$70 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2
Laleendra

I've written many articles. I can do this job

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
webdesignhero

Hi!**I'm ready, check my pm**

$51 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0