Đã hoàn thành

04 july - Writeandgetpaid

Được trao cho:

Writeandgetpaid

______________Thanks for the Invitation___________

$192 USD trong 6 ngày
(741 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $111 cho công việc này

vawriter

Hi, I understand that this is a custom project for another writer. Pls check PM. Cheers!

$30 USD trong 7 ngày
(30 Nhận xét)
4.7