Đã hoàn thành

02 july - writer075

Được trao cho:

writer075

Thanks for invitation. Ready to go forward.

$155 USD trong 5 ngày
(196 Đánh Giá)
7.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $108 cho công việc này

Yoosuf009

I am an experienced article writer and have completed several such projects successfully. Check my PM for more info

$60 USD trong 6 ngày
(3 Nhận xét)
0.2