Đang Thực Hiện

17 june - adortalukdar

The project is to write 26 articles on various themes in six days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: june, june 2012 articles, june 2012, articles various themes, articleorganizer, pmb details , check pmb details, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1700589

Đã trao cho:

adortalukdar

Thanks for the opportunity to bid on your project.

$117 USD trong 6 ngày
(393 Đánh Giá)
7.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $112 cho công việc này

qualitycontent1

Hi, Kindly check PMB. Kind Regards,

$90 USD trong 6 ngày
(127 Đánh Giá)
5.9
concerned

your job is my responsibility

$130 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0