Đã hoàn thành

17 june - adortalukdar

Được trao cho:

adortalukdar

Thanks for the opportunity to bid on your project.

$117 USD trong 6 ngày
(393 Đánh Giá)
7.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $112 cho công việc này

qualitycontent1

Hi, Kindly check PMB. Kind Regards,

$90 USD trong 6 ngày
(127 Nhận xét)
5.9
concerned

your job is my responsibility

$130 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0