Đang Thực Hiện

02 june - adortalukdar

The project is to write 28 articles on various themes in six days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: june, june 2012 articles, june 2012, articles various themes, articleorganizer, pmb details , check pmb details, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1672597

Đã trao cho:

adortalukdar

Thanks for the opportunity.

$126 USD trong 6 ngày
(393 Đánh Giá)
7.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

hamdabilal

Ready to start your work

$30 USD trong 7 ngày
(330 Đánh Giá)
6.4
kwixson

Look No Further! Please check PMB for further details. Thank-you!!!

$85 USD trong 6 ngày
(15 Đánh Giá)
5.2
darkboyutz

Hello! I can help you.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vidhyaramaprasad

i'm interested in writing the articles .

$60 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0