Đã hoàn thành

29 june - ateam79

Đã trao cho:

ateam79

Hello, Thank you for the project, please check PM for further details. Kind Regards

$184.5 USD trong 7 ngày
(262 Đánh Giá)
7.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $152 cho công việc này

alibutt2014

Greetings! Ready to start - GIVE ME A CHANCE TO PROOF MY SELF - Many Thank's

$225 USD trong 7 ngày
(467 Đánh Giá)
7.4
Saima3005

Sir, I can do the project. Please check pm for details. Thanks!

$100 USD trong 7 ngày
(90 Đánh Giá)
5.9
tanna02

Hi Sir, I can do this project. Please check PMB. Thanks

$124 USD trong 5 ngày
(63 Đánh Giá)
5.6
jlta

i am ready to start right away .. pls. choose me.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
may61285

May you consider my bid for this project.

$80 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0