Đang Thực Hiện

29 june - ateam79

5 freelancer đang chào giá trung bình $146 cho công việc này

alibutt2014

Greetings! Ready to start - GIVE ME A CHANCE TO PROOF MY SELF - Many Thank's

$225 USD trong 7 ngày
(683 Nhận xét)
7.9
Saima3005

Sir, I can do the project. Please check pm for details. Thanks!

$100 USD trong 7 ngày
(90 Nhận xét)
5.9
tanna02

Hi Sir, I can do this project. Please check PMB. Thanks

$124 USD trong 5 ngày
(63 Nhận xét)
5.6
jlta

i am ready to start right away .. pls. choose me.

$200 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
may61285

May you consider my bid for this project.

$80 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0