Đang Thực Hiện

10 june - ramscribbles

The project is to write 24 articles on various themes in five days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu

Xem thêm: june, june 2012 articles, june 2012, articles various themes, articleorganizer, ramscribbles, pmb details , check pmb details, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1687722

Đã trao cho:

ramscribbles

As discussed. Regards

$120 USD trong 5 ngày
(551 Đánh Giá)
7.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

cheeku1234

....Check PM for more details.....

$72 USD trong 3 ngày
(104 Đánh Giá)
5.7
English

Hi, Please check PM. Thanks & Regards!

$96 USD trong 5 ngày
(23 Đánh Giá)
4.0
mullwani

I can do these articles for you. I am a platinum ezine writer and I produce high quality articles. I 5 quality articles of 400w daily. Here is my ezine profile to prove my work: [url removed, login to view] Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2