Đang Thực Hiện

Karen project 4

Đã trao cho:

Karonher

Hi I can do this project Thanks Karonher

$36 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
3.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

patrickbarcos

I'll take this [url removed, login to view] check my qualifications.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jakemoe

Hi please see the pmb

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0