Đang Thực Hiện

26 may - customwriter

The project is to write 29 articles on various themes in six days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: articles various themes, customwriter, articleorganizer, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1658832

Đã trao cho:

customwriter

Thanks for the project.

$116 USD trong 5 ngày
(390 Đánh Giá)
7.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $108 cho công việc này

danae22

Check pm, please.

$100 USD trong 6 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0