Đang Thực Hiện

09 may - nehasb

The project is to write 21 articles on various themes in five days. Please go to PMB for more details.

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: nehasb, articles various themes, articleorganizer, various project accounting, themes education project, led various project implementations

Về Bên Thuê:
( 793 nhận xét ) Liverpool, Romania

Mã Dự Án: #1619418

Đã trao cho:

nehasb

Got the details and have placed the bid accordingly.

$105 USD trong 0 ngày
(56 Đánh Giá)
5.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $89 cho công việc này

Gen744727

I m a new writer in freelancer website but i m a regular worker in O desk website. I will keep my word and provide u unique article. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ContentFrenzy

We can do this Fast and Easy...please check PMB.

$63 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0